Fakta om Tyskland

Forbundsrepublikken Tyskland er en føderasjon bestående av 16 stater, en president og kansler. Tyskland er et av Europas største land, plassert sentralt på kontinentet, med grense i nord til Danmark, i vest til Frankrike, Luxembourg, Belgia og Nederland, i sør til Sveits og Østerike, og i øst til Tsjekkia og Polen.

Gjennom det tysk-romerske riket kan landet anses som romerrikets etterfølger.

Tyskland var med på å stifte EF, det som i dag er EU og som ble stiftet i 1957.

Hovedstad: Berlin
Største by: Berlin
Innbyggertall: Ca. 82 millioner
Språk: Tysk
Areal: 357.021 km2
Tidsforskjell: Ingen
Valuta: Euro (EUR)