Reisebetingelser

Medlem av

  • Norsk reisegarantifond

Avbestillingsregler

  • Fra bestilt reise og ved innbetalt depositum – Depositum blir ikke refundert etter innbetaling.
  • Inntil 60 dager før avreisen (for cruise og elvecruise mer enn 90 dager) – Det innbetalte beløpet blir refundert med fradrag av depositum.
  • Fra 60 dager til og med 31 dager før avreise (for cruise og elvecruise fra 90 dager til 61 dager) – 50% av reisens pris er tapt.
  • Fra 30 dager og inntil avreise (for cruise og elvecruise 60 dager inntil avreise) – Hele reisens pris er tapt.

Reise og avbestillingsforsikring

Alle reisende må ha reiseforsikring og den reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. Vitus Reiser anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til reiseforsikring. Mange har dette inkludert i sin vanlige reiseforsikring – sjekk med ditt forsikringsselskap.

Avbestilling ved akutt sykdom

Alle reisende er selv ansvarlig for å tegne en reise og avbestillingsforsikring, som må bestilles hos eget forsikringsselskap.
En avbestillingsforsikring dekker utgifter til reise, overnatting og arrangementer hvis du må avbestille reisen på grunn av sykdom, ulykke eller andre alvorlige hendelser.

Bemerk: Avbestillingsforsikringen må kjøpes samme dag som du bestiller reisen, eller senest ved innbetaling av depositum.

Økonomisk trygghet


Pakkereiseloven gir deg ikke bare en enkel og trygg reise, den gir deg også økonomisk trygghet. Med en pakkereise er du nemlig alltid garantert å få pengene tilbake om reisen din skulle bli innstilt. Utover dette stiller Vitus Reiser nødvendige garantier hos det norske Reisegarantifondet - hvilket medfører at du alltid har økonomisk beskyttelse.

Alltid trygt og sikkert

Hos Vitus reiser følger vi alltid reiseråd og er i tett kontakt med Utenriksdepartementet og lokale myndigheter. Oppstår det uforutsette hendelser som påvirker reisen din, vil vi å holde deg oppdatert om situasjonen underveis.

Bagasje for fly og bussreiser

Det varierer hvor mye bagasje man kan ha med på reisen. Informasjon om dette vil komme i informasjonsskriv som blir sendt ut ca. 1-2 uker før avreise.


Busser ved flyreiser

Ved flyreiser benytter vi oss av lokale sjåfører og busser. Bussens standard kan variere og svarer ikke til norske busser. Det er ikke alltid toalett. Det er ikke faste plasser på bussen.

Ekstrautflukter og -arrangementer

Disse blir gjennomført ved minimum 10 personer, hvis ikke annet er oppgitt på den enkelte reise.

Endringer/avlysninger

Vi tar forbehold for nødvendige endringer eller avlysninger. Ved vesentlige endringer kan kunden omkostningsfritt avbestille reisen, mens ytterligere krav ikke kan gjøres gjeldende. Vitus Reiser kan med 20 dagers varsel avlyse en planlagt reise.

For å gjennomføre en reise skal det minimum være 30 deltakere på bussreiser og 20 deltakere på flyreiser. Hvis en avlysning er nødvendig, mottar man beskjed senest 20 dager før avreise med tilbud om en annen reise eller tilbud om tilbakebetaling av alle innbetalte beløp.

Endring av reisens forløp

Vitus Reiser vil i noen tilfeller endre forløpet av dagene i et utfluktsprogram. Dette bevirker ikke at man kan få penger tilbake hvis man blir forhindret i å delta i en planlagt utflukt eller ekstraarrangement.

Endringer på pakkereiser

Ønsker du å foreta endringer på din reise etter bestilling, kommer følgende gebyr i tillegg:

Endringer mer enn 60 dager før avreise:
Flyreiser og cruise/elvecruise kr. 2.000,- pr. pers.

Fra 60 dager inntil 31 dager før avreisen:
Flyreiser og cruise/elvecruise 50% av reisens pris.

Senere endringer betraktes som avbestilling og ny bestilling.

Enkeltytelser: Spør Vitus Reiser. Flybilletter kan sjelden endres.

Flytider i reiseplan og billetter

Tidene som er oppgitt på faktura og av­reisebrev er alltid lokale tider. Etter mottatt faktura og avreisebrev kan det komme endringer. Kontroller derfor alltid avgangstidene i de reisedokumentene du har fått tilsendt ca. en uke før avreise.

Fysisk form og helse

For å delta i og få fullt utbytte av Vitus Reisers reiser, skal man være 100 % selvhjulpen, i alminnelig god fysisk form og med alminnelig evne til å gå. Er man dårlig til bens eller benytter rullator/rullestol, men allikevel ønsker å delta, gjør vi oppmerksom på at reisene våre som utgangspunkt ikke er egnet, og derfor kan Vitus Reiser ikke stilles til ansvar for utbyttet av reisen. Hvis din fysiske form er en hindring for din deltakelse i programmet, har reiselederen lov til å be deg avstå fra en utflukt eller et arrangement (pengene refunderes ikke). Iht. EU direktiv 1107/2006 kan Vitus Reiser dessuten kreve at bevegelseshemmede er ledsaget av en medhjelper under hele reisen. Er du i tvil om hvorvidt du kan delta på en gitt reise, er du alltid velkommen til å ringe og spørre oss.

Vitus Reiser forbeholder seg rett til å avvise reisedeltakere som etter en skjønnsmessig vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre reisen ved egen hjelp (fysisk som psykisk). En slik avvisning er uten ansvar for Vitus Reiser.

Merknader Covid19:

  • Husk å ha ditt Coronasertifikat lett tilgjengelig under hele reisen/oppholdet om dette er krevd på din destinasjon (skriv gjerne ut i forkant av reisen).
  • Vi anbefaler å ta med din bank-id (brikke eller telefon) da det kan være nyttig på reisen.
  • Husk å medbringe munnbind der det kreves.
  • Om du skulle bli smittet på din reise må dere følge lokale myndigheters lover, regler og anbefalinger. Kostnader grunnet utlegg ved smitte vil være en sak mellom forsikringstaker og forsikringsselskap. Dersom det kreves hurtigtest og dokumentasjon fra hotel/lokale myndigheter under reisen gjør vi oppmerksom på at dette ikke dekkes av Vitus Reiser.
  • Vi anbefaler også å ta en Covid19 test (hurtigtest) før avreise for å forhindre mulig smitte.

Glemte saker

Hvis Vitus Reiser skal etterlyse glemte saker på en reise er prisen kr. 250,-. samt eventuelle frakt kostnader.

Innkvartering

Enkeltrom er ofte små. 3 sengeplasser er ofte dobbeltrom med en ekstra oppredning.

Kundens plikter

Kunden er forpliktet til å sørge for gyldig pass, visum og vaksinasjoner som er nødvendig for å gjennomføre reisen. Før du innbetaler ditt depositum, må du kontrollere at reise­beviset ditt er korrekt og sam­svarer med ønskene dine, at for-og etternavn samt passnummer og utløpsdato i passet og øvrige reisedokumenter stemmer overens. Navn i flybilletten skal samsvare nøyaktig med navn i passet, ellers kan man bli avvist ved innsjekking på flyplasser og skipshavner. Kunden er forpliktet til å lese samtlige dokumenter som blir tilsendt fra Vitus Reiser. Vitus Reiser påtar seg ingen ansvar for følger av at man har oppgitt ukorrekte opplysninger. Det europeiske helsetrygdekortet (HELFO-kortet) skal medtas på alle reiser. Ikke – norske statsborgere har plikt til selv å sørge for nødvendige forsikringer, viseringer, vaksinasjoner o.s.v.

Navngitt reiseleder

Det tas forbehold for endringer av en navn­gitt reiseleder. Blir en navngitt reiseleder erstattet på en reise, gir ikke dette kunden rett til å annullere reisen.

Overdragelse av reisen

Reisen kan ikke overdras.

Pass, visum, vaksinasjoner m.m.

Du skal være oppmerksom på at noen land krever at passet ditt er gyldig 6 måneder utover reisens varighet. Hvilke regler som gjelder for akkurat ditt reisemål, kan du se på utenriksdepartementet hjemmeside: www.regjeringen.no

Vær også oppmerksom på at ditt pass skal medbringes ved reiser til Schengen–land­ene, selv om grensekontrollen mellom disse landene er opphevet. Ikke–norske statsborgere skal selv søke opplysninger om eventuelle forsikringer, viseringer, vaksinasjoner osv.

Ved visering skal vi ofte bruke ditt pass. Passet utleveres igjen på flyplassen på avreisedagen. Nærmere informasjon sendes ca 4-5 uker før avreise. Ikke-norske statsborgere skal selv sørge for opplysninger om evt. forsikringer, viseringer og vaksinasjoner o.s.v.

Persondata

Vi oppbevarer og behandler dine persondata for bl.a. å kunne gjennomføre reisen din. Du kan lese mer om vår privatlivspolitikk her.

Dine opplysninger behandles med full diskresjon og blir utelukkende brukt til de angitte formålene.

Hvis du ønsker å få vår privatlivspolitikk tilsendt, så kontakt oss på tlf: 901 66 999 eller info@vitusreiser.no

Plasser i bussen

Om du har bruk for mer enn ett sete per person, skal dette opplyses ved bestilling, og du har plikt til å kontrollere at denne opplysningen er påført ditt reisebevis. Prisen er kr. 250,- pr. dag. Om du ikke har informert Vitus Reiser eller kjøpt 2 seter, forbeholder vi oss rett til å flytte eller avvise gjester som har bruk for mer enn ett sete per person.

Priser

Alle priser i nåværende katalog/på www.vitusreiser.no er pr. person når 2 personer deler et dobbeltrom/ dobbeltlugar. Alle priser er inkl. moms.

Prisendringer etter inngått avtale

Priser er basert på gjeldende avgifter, tariffer og valutakurser når reisen legges til salg. Vitus Reiser kan etter inngått avtale foreta endringer i den avtalte prisen for pakkereisen såfremt det skjer endringer i: transportomkostninger, herunder brennstoffpriser, skatter og avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser, så som lufthavn-, havne-, landings- eller startavgifter og valutakurser som er anvendt ved beregning av prisen for den pågjeldende pakkereisen.

Beregningen av disse endringene blir foretatt etter nedenstående regneeksempler:

Eksempel 1
Avtalt pris: 10.000 NOK. Herav brennstoff¬tillegg: 500 NOK
Endring: Stigning i brennstofftillegg: 50 NOK
Beregning: 500 NOK + 50 NOK
Ny pris: 10.050 NOK

Eksempel 2
Avtalt pris: 10.000 NOK. Herav skatter og avgifter: 500 NOK
Endring: Stigning i skatter og avgifter: 100 NOK
Beregning: 500 NOK + 100 NOK
Ny pris: 10.100 NOK

Eksempel 3
Avtalt pris: 10.000 NOK avregnet til valutakurs 3.00
Endring: Kursendring: 3.0 til 3.1
Beregning: (10.000 NOK / 3.00) *3.1
Ny pris: 10.333 NOK

Reisebyrået meddeler kunden om prisforhøyelser og prisnedsettelser snarest mulig etter at dette er blitt besluttet. Prisen kan max. forhøyes med 10 % av pakkereisens pris og senest 20 dager før avreise. Hvis forhøyelsen er mer enn 10 % av pakkereisens pris, vil kunden være berettiget til å heve kjøpet vederlagsfritt.

Påmelding og depositum

Avtale om kjøp er bindende for begge parter når depositum og eventuell avbestillingsforsikring er rettidig mottatt. Med innbetaling av depositum bekrefter kunden samtidig å ha lest og akseptert de gjeldende vilkårene for reisen. På flyreiser og cruise/elvecruise skal det innbetales 10% av reisens pris, med et minstekrav på kr. 2.000,- pr. person. Er depositum ikke innbetalt i tide, bortfaller avtalen.

Reklamasjoner, verneting og lovrett

Den reisende plikter å gi beskjed på stedet hvor mangelen oppdages til Reiseleder eller Vitus Reiser sitt kontor. Dersom et problem ikke kan løses tilfredstillende på stedet, kan det klages skriftlig senest to uker etter hjemkomst. Dersom klagen ikke løses tilfredstillende for den reisende eller Vitus Reiser, kan saken henvises til Reklamsjonsnemda for pakkereiser.

Vitus Reiser tar forbehold om trykkfeil i annonser og dag til dag program.

Øvrige mangler vises det til Pakkereiseloven, samt alminnelige vilkår for pakkereiser.

Alminnelige vilkår for pakkereiser trykk her: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/alminnelige-vilkar-pakkereiserSluttbetaling

Restbeløpet skal uoppfordret innbetales senest 61 dager før avreisedagen med mindre annet er anført. Vennligst vær oppmerksom på at cruise har restbetaling 91 dager før avreise. Eventuelle billetter og øvrige reisedokumenter blir fremsendt ca. en uke før avreise.


Spesielt om cruise

På cruise må vi innordne oss under vilkår som fastsettes av skipets kaptein og de lokale myndighetene. Dette kan bety endringer utenfor Vitus Reisers innflytelse. Reisene er avhengige av været. Ekstremt høyvann eller lavvann i elver og innsjøer kan dessuten bety endret reiserute. Vi må derfor ta det spesielle forbeholdet at angitte tidsplaner, utflukter m.v. kan bli endret med kort varsel. Slike endringer kan derfor ikke anses som feil eller mangler, og Vitus Reiser kan ikke trekkes til ansvar for dem etter pakkereiseloven.

Spesielle ønsker og dietter

Vi noterer gjerne ønsker om spesielle rom, diabetikerkost, allergier el. lign, men kan ikke garanteres oppfylt. Gjør oppmerksom på at det er på eget ansvar.

Utflukter og arrangementer

Fravelger man å delta på et inkludert arrangement, får man ikke refundert utgiften til måltider eller andre ytelser som er inkludert i utflukten. Velger man å delta på en utflukt på en dag da man har et måltid eller ”All Inclusive” inkludert på hotell/skip, må man være oppmerksom på at måltidet eller ”All Inclusive” bortfaller. Dette blir ikke refundert.

Vaksinasjoner

Vi anbefaler at man kontakter egen lege eller nærmeste vaksinasjonssenter. Les eventuelt mer på www.vaksinekart.org for opplysninger om vaksinasjoner.

Øvrige betingelser

Rett til endringer i reiseruter, datoer, priser osv. forbeholdes hvis det av tvungen grunn.

Nødtelefon til Vitus Reiser

Ved sykdom og avbestillinger til en reise som går samme dag eller dagen etter kan telefon +47 480 41 828 benyttes, men kun utenfor kontorets åpnings­tider.

Alle andre henvendelser skal skje i åpningstiden (man-fre 8.30-15.30). Det kan ikke bestilles reiser på nødtelefon nummeret.