Rejsebetingelser - Vitus Rejser

Reisebetingelser

Bestilling av forsikring

Vi samarbeider med Gouda forsikring. Vedlagt finner du link til Gouda hvor du enkelt kan  bestille direkte hos dem på nett eller via telefon
www.gouda.no

Avbestillingsregler

Fra bestilt reise og ved innbetalt depositum
Depositum blir ikke refundert etter innbetaling.  

Inntil 60 dager før avreisen (for cruise mer enn 90 dager):

– Det innbetalte beløpet blir refundert med fradrag av depositum.

Fra 60 dager til og med 31 dager før avreise (for cruise og elvecruise fra 90 dager til 61 dager):
– 50% av reisens pris er tapt.

Fra 30 dager og inntil avreise (for cruise og elvecruise 60 dager inntil avreise):
– Hele reisens pris er tapt. 

Avbestilling ved akutt sykdom

Avbestillingsforsikring er ikke inkludert i prisen. Vi anbefaler at du tegner en Gouda avbestillingsforsikring hvor du er dekket ved akutt sykdom eller død. Du får tilbake­betalt det beløpet du har innbetalt med unntak av prisen for avbestillingsforsikring, samt eventuelle utgifter for visum, konsertbilletter etc. som ikke refunderes. Forutsetningen er at Vitus Reiser får beskjed om avbestillingen innen avreise. Vitus Reiser må senest 14 dager etter motta en legeattest/dødsattest. Skademelding kan fås fra Vitus Reiser. Dette må fylles ut og underskrives av behandlende lege og returneres til Vitus Reiser. Kostnaden for legeerklæring betales av gjest. Vitus Reiser har rett til å utpeke en lege for attestasjon. Om medisinsk rapport ikke sendes inn eller avbestillingen skyldes andre årsaker trer de normale avbestillingsregler i kraft uansett årsak til avbestilling. 

Bemerk: Avbestillingsforsikring skal kjøpes sammen med reisen og kan ikke omgjøres da den trer i kraft fra betalingsdagen og gjelder frem til avreisedagen.

Bagasje

Max 1 stk. bagasje à 20 kg + 1 stk. håndbagasje à 8 kg pr. person.

(Om annet gjelder, fremgår det av reiseplanen som blir tilsendt ca. en uke før avreise.)

Bussreiser: Max 20 kg pr. person.

Bussreiser

Møtested, møtetid og plass nummer fremgår av reisebeviset. Du beholder samme plass under hele reisen. 

Busser på flyreiser

På flyreiser benytter vi oss av lokale sjåfører og busser. Bussens standard kan variere og svarer ikke til norske busser. Det er ikke alltid toalett. Det er ikke faste plasser på bussen. 

Dårlig til beins 

Det er en betingelse for å delta i Vitus Reisers reiser at man er 100% selvhjulpen og kan klare seg selv i trapper, brostein – også med sin bagasje – samt på utflukter til fots. Man skal være alminnelig god til beins. Er man dårlig til beins, eller man ikke kan følge med gruppen har reiselederen lov til å be deg om å avstå fra en utflukt eller et arrangement (pengene blir ikke refundert). Er du i tvil om du kan delta på en gitt reise er du alltid velkommen til å ringe oss å spørre.  

Ekstrautflukter og -arrangementer

Disse blir gjennomført ved minimum 10 personer, hvis ikke annet er oppgitt på den enkelte reise. 

Endringer/avlysninger

Vi tar forbehold for nødvendige endringer eller avlysninger. Ved vesentlige endringer kan kunden omkostningsfritt avbestille reisen, mens ytterligere krav ikke kan gjøres gjeldende. Vitus Reiser kan med 20 dagers varsel avlyse en planlagt reise.

For å gjennomføre en reise skal det minimum være 30 deltakere på bussreiser og 20 deltakere på flyreiser. Hvis en avlysning er nødvendig, mottar man beskjed senest 20 dager før avreise med tilbud om en annen reise eller tilbud om tilbakebetaling av alle innbetalte beløp.

Endring av reisens forløp

Vitus Reiser vil i noen tilfeller endre forløpet av dagene i et utfluktsprogram. Dette bevirker ikke at man kan få penger tilbake hvis man blir forhindret i å delta i en planlagt utflukt eller ekstraarrangement.

Endringer på pakkereiser

Ønsker du å foreta endringer på din reise etter bestilling, kommer følgende gebyr i tillegg:

Endringer mer enn 60 dager før avreise:
Bussreiser kr. 200,- pr. pers.
Flyreiser og cruise/elvecruise kr. 2.000,- pr. pers.

Fra 60 dager inntil 31 dager før avreisen:
Bussreiser kr. 400,- pr. pers.
Flyreiser og cruise/elvecruise 50% av reisens pris.

Senere endringer betraktes som avbestilling og ny bestilling.

Enkeltytelser: Spør Vitus Reiser. Flybilletter kan sjelden endres.

Endring av møtested på bussreiser

Endring av møtested på bussreiser mindre enn 4 dager før avreise: Kr. 250,- pr. pers. 

Flytider i reiseplan og billetter

Tidene som er oppgitt på faktura og av­reisebrev er alltid lokale tider. Etter mottatt faktura og avreisebrev kan det komme endringer. Kontroller derfor alltid avgangstidene i de reisedokumentene du har fått tilsendt ca. en uke før avreise.

Glemte saker

Hvis Vitus Reiser skal etterlyse glemte saker på en reise er prisen kr. 250,-.

Innkvartering

Enkeltrom er ofte små. 3 sengeplasser er ofte dobbeltrom med en ekstra oppredning.

Kundens plikter

Kunden er forpliktet til å sørge for gyldig pass, visa og vaksinasjoner som er nødvendig for å gjennomføre reisen. Før du innbetaler ditt depositum, må du kontrollere at reise­beviset ditt er korrekt og sam­svarer med ønskene dine, at for-og etternavn samt passnummer og utløpsdato i passet og øvrige reisedokumenter stemmer overens. Navn i flybilletten skal samsvare nøyaktig med navn i passet, ellers kan man bli avvist ved innsjekking på flyplasser og skipshavner. Kunden er forpliktet til å lese samtlige dokumenter som bli tilsendt fra Vitus Reiser. Vitus Reiser påtar seg ingen ansvar for følger av at man har oppgitt ukorrekte opplysninger. Det europeiske helsetrygdekortet (HELFO-kortet) skal medtas på alle reiser. Ikke – norske statsborgere har plikt til selv å sørge for nødvendige forsikringer, viseringer, vaksinasjoner o.s.v. 

Navngitt reiseleder

Det tas forbehold for endringer av en navn­gitt reiseleder. Blir en navngitt reiseleder erstattet på en reise, gir ikke dette kunden rett til å annullere reisen. 

Overdragelse av reisen 

Reisen kan ikke overdras.

Pass, visum, vaksinasjoner m.m.

Du skal være oppmerksom på at noen land krever at passet ditt er gyldig 6 måneder utover reisens varighet. Hvilke regler som gjelder for akkurat ditt reisemål, kan du se på utenriksdepartementet hjemmeside: www.regjeringen.no

Vær også oppmerksom på at ditt pass skal medbringes ved reiser til Schengen–land­ene, selv om grensekontrollen mellom disse landene er opphevet. Ikke–norske statsborgere skal selv søke opplysninger om eventuelle forsikringer, viseringer, vaksinasjoner osv. Når du reiser til de nordiske landene (Danmark, Sverige, Finland og Island) er det ikke nødvendig med pass som legitimasjon, men husk å medbringe annen form for legitimasjon med bilde som for eksempel førerkort. 

Ved visering skal vi ofte bruke ditt pass. Passet utleveres igjen på flyplassen på avreisedagen. Nærmere informasjon sendes ca 4-5 uker før avreise. Ikke-norske statsborgere skal selv sørge for opplysninger om evt. forsikringer, viseringer og vaksinasjoner o.s.v. 

Plasser i bussen

Om du har bruk for mer enn ett sete per person, skal dette opplyses ved bestilling, og du har plikt til å kontrollere at denne opplysningen er påført ditt reisebevis. Prisen er kr. 250,- pr. dag. Om du ikke har informert Vitus Reiser eller kjøpt 2 seter, forbeholder vi oss rett til å flytte eller avvise gjester som har bruk for mer enn ett sete per person. 

Priser

Alle priser i nåværende katalog/på www.vitusreiser.no er pr. person når 2 personer deler ett dobbeltrom/ dobbeltlugar. Alle priser er inkl. moms. 

Prisendringer etter at avtalen er inngått

Priser er basert på de gjeldende avgifter, tariffer og valutakurser da den enkelte reisen ble publisert. Vitus Reiser tar forbehold for prisstigninger/fall grunnet endringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder drivstoff­priser, skatter, avgifter eller gebyrer for visse tjenesteytelser som flyplass-, landings- og startavgifter. En prisforhøyelse skal varsles snarest mulig og senest 20 dager før avreise og skal ikke overstige 10% av reisens pris. I motsatt tilfelle kan kunden omkostningsfritt avbestille reisen. Det er dog en betingelse at annulleringen med­deles Vitus Reiser umiddelbart etter at kunden ble informert om prisforhøyelsen. Ved prisfall vil kunden bli informert snarest. Prisfall innen 20 dager før avreise vil ikke bli refundert. Hvis innenlandske skatter eller avgifter til det offentlige nedsettes eller bortfaller med virkning innen avreise­dagen, er Vitus Reiser forpliktet til å til­bakebetale den reisende det aktuelle beløp såfremt det overstiger kr. 100,-.

Påmelding og depositum

Avtale om kjøp er bindende for begge parter når depositum og eventuell avbestillingsforsikring er rettidig mottatt. Med innbetaling av depositum bekrefter kunden samtidig å ha lest og akseptert de 
gjeldende vilkårene for reisen. På flyreiser og cruise/elvecruise skal det innbetales 10% av reisens pris, med et minstekrav på kr. 2.000,- pr. person. Er depositum ikke innbetalt i tide, bortfaller avtalen.

Reiseforsikring

Reiseforsikring er ikke inkludert i reisens pris. Det anbefales å tegne en reiseforsikring som blant annet dekker omkostninger ved ulykke, død, behandling av sykdom, hjemtransport, samt tap eller skadet bagasje. Opplysninger og veiledning fås av Vitus Reiser. Les på www.gouda.no 

Reklamasjoner, verneting og lovvalg

Eventuelle reklamasjoner under reisen skal fremsettes overfor flyselskapet, Vitus Reisers representant på stedet (reise­lederen), arrangøren eller Vitus Reiser innen rimelig tid etter at kunden har oppdaget mangelen, slik at mangelen/feilen kan avhjelpes med det samme og med minst mulig ulempe for den reisende. Det mottas ikke reklamasjoner over uensartede rom. Rettes reklamasjonen 
direkte til det relevante flyselskapet eller arrangørens representant på stedet, bør du sikre deg bevis for det hvis mangelen/feilen ikke kan rettes på stedet, og du eventuelt senere ønsker å reise erstatningssak mot selskapet. Manglende reklamasjon vil normalt medføre tap av retten til senere erstatning i henhold til den danske Pakkerejselovs § 26. Kan et problem ikke løses tilfredsstillende på stedet, kan klagen fremsettes skriftlig til Vitus Reiser snarest mulig etter hjemkomst. Hvis klagen ikke behandles tilfredsstillende for gjest eller Vitus Reiser, kan saken henvises til pakkereisenemnda i Danmark:

Pakkerejse-Ankenævnet
Røjelseskær 11, 3 sal
DK-2840 Holte 
Telefon: +45 45461100
www.pakkerejseankenaevnet.dk

Klager til Pakkerejse-Ankenævnet kan også gis via den europeiske plattform for online tvistløsning på: Ec.europa.eu/consumers/odr

Vitus Reiser er – som følge av medlemskap i Danmarks Rejsebureau Forening - forpliktet til å oppfølge kjennelser i Pakkerejse-Ankenævnet, med mindre foreningens styre gir dispensasjon fra dette krav, fordi kjennelsen ønskes innbrakt for dansk domstol if. foreningens vedtekter. Alle tvister og uoverensstemmelser som måtte oppstå av en gitt avtale inngåelse og/eller oppfyllelse, og som ikke kan løses mellom partne alene eller ved Pakkerejse-Anknævnet skal hvis part­ene ønsker å bringe inn saken, annlegges ved de danske nasjonale domstoler til endelig avgjørelse og vil være underlagt dansk rett.

Reklamasjonsbehandling

Vitus Reiser betrakter ikke kommentarer innsendt via vår tilfredshetsundersøk­else som reklamasjoner som krever saksbehandling. Alle reklamasjoner skal i stedet sendes pr. mail til:
kundeservice@vitusreiser.no

Alle henvendelser vil bli saksbehandlet innen fire uker.

Sluttbetaling

Restbeløpet skal uoppfordret innbetales senest 61 dager før avreisedagen med mindre annet er anført. Vennligst vær oppmerksom på at cruise har restbetaling 91 dager før avreise. Eventuelle billetter og øvrige reisedokumenter blir fremsendt ca. en uke før avreise.

Spesielt om cruise

På cruise må vi innordne oss under vilkår som fastsettes av skipets kaptein og de lokale myndighetene. Dette kan bety endringer utenfor Vitus Reisers innflytelse. Reisene er avhengige av været. Ekstremt høyvann eller lavvann i elver og innsjøer kan dessuten bety endret reiserute. Vi må derfor ta det spesielle forbeholdet at angitte tidsplaner, utflukter m.v. kan bli endret med kort varsel. Slike endringer kan derfor ikke anses som feil eller mangler, og Vitus Reiser kan ikke trekkes til ansvar for dem etter den danske ”Lov om Pakkerejser”.

Spesielle ønsker og dietter

Vi noterer gjerne ønsker om spesielle rom, diabetikerkost el. lign. Spesielle ønsker skal fremgå av reisebeviset, men kan ikke garanteres oppfylt.

Utflukter og arrangementer

Fravelger man å delta på et inkludert arrangement, får man ikke refundert utgiften til måltider eller andre ytelser som er inkludert i utflukten. Velger man å delta på en utflukt på en dag da man har et måltid eller ”All Inclusive” inkludert på hotell/skip, må man være oppmerksom på at måltidet eller ”All Inclusive” bortfaller. Dette blir ikke refundert.

Vaksinasjoner

Vi anbefaler at man kontakter egen lege eller nærmeste vaksinasjonssenter. Les eventuelt mer på www.vaksinekart.org for opplysninger om vaksinasjoner.

Øvrige betingelser

Rett til endringer i reiseruter, datoer, priser osv. forbeholdes hvis det av tvungen grunn 

Medlem av

  • Danmarks Rejsebureau Forening, medlemsnr. A0044
  • Rejsegarantifonden i Danmark, medlemsnr. 197
  • CVR-nr: DK-59925628