Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen er fastlagt av Vitus Reiser (samlet betegnet ”Vitus Reiser, ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt/våre” i denne personvernerklæringen) og gjelder for alle våre kunder, leverandører og samarbeidspartnere.

1. Om Vitus Reiser

Vitus Reiser arrangerer reiser for aktive og sosiale voksne som har lyst til å lære å kjenne nye steder og mennesker. Reisene våre spenner vidt geografisk, men har alle fokus på det kulturelle, historiske, gastronomiske og sosiale innholdet.

Vi tilbyr gruppereiser med norsktalende reiseledere, og tilbudet er stort. Du finner alt fra bussreiser, flyreiser, cruise, vandreferier og langtidsreiser i Europa til store rundreiser til både kjente og mer ukjente reisemål i det meste av verden.

Som ledd i vår virksomhet samler og behandler Vitus Reiser personopplysninger med henblikk på å oppfylle de formålene som er beskrevet i denne privatlivspolitikken. Vitus Reiser er dataansvarlig i forhold til behandlingen av personopplysningene til disse formålene.

Hvis du har spørsmål om denne privatlivspolitikken eller vår behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte oss her:

Vitus Reiser
Bildøyvegen 11A
5353 Straume
Epost: info@vitusreiser.no

2. Datasikkerhet er viktig for oss

For oss er ansvarlig omgang med personopplysninger som blir innsamlet som ledd i driften av vår virksomhet, avgjørende for vårt forretningsmål og omdømme. I denne privatlivspolitikken gjøres det rede for hvordan dine personopplysninger innsamles og anvendes når du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner hos Vitus Reiser, og hvordan du kan få innsikt i dine egne personopplysninger.

Vær oppmerksom på at det på vår hjemmeside er linker til andre hjemmesider som kan ha en annen privatlivspolitikk enn Vitus Reiser. Sett deg alltid inn i den pågjeldende hjemmesidens privatlivspolitikk før du gir fra deg personopplysninger. Det gjelder også hvis du besøker Vitus Reisers profil på sosiale medier.

3. Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er enhver opplysning om en identifisert eller identifiserbar fysisk person. Ved en identifiserbar fysisk person forstås en person som direkte eller indirekte kan identifiseres, blant annet ved et identifikasjonsnummer eller ett eller flere elementer som er spesielle for en gitt persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om deg og hvorfor?

De opplysningene vi samler inn om deg, vil bli anvendt til forskjellige formål i forbindelse med ditt kundeforhold og driften av Vitus Reisers virksomhet. De innsamlede opplysningene kan variere alt etter om du er kunde, leverandør eller samarbeidspartner, men generelt vil det være opplysninger vedrørende kundeadministrasjon, leverandøradministrasjon samt opplysninger vedrørende Vitus Reisers rettigheter og forpliktelser.

Manglende avgivelse av personopplysninger fra din side kan bety at Vitus Reiser vil være ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser i forbindelse med ditt kunde- eller leverandørforhold – f.eks. muligheten til å kunne levere reisen din.

Vitus Reiser samler inn og behandler som utgangspunkt bare alminnelige personopplysninger. Det kan likevel i konkrete tilfeller i forbindelse med bestilling av en reise være nødvendig for oss i et begrenset omfang å behandle følsomme personopplysninger (f.eks. opplysninger om spesialmenyer på din reise eller opplysninger om behov for spesiell assistanse på din reise) samt opplysninger om personnummer (f.eks. i forbindelse med innhentelse av en passkopi til bruk for en visumsøknad) for å kunne levere den ønskede reisen til deg.

Vitus Reiser vil typisk samle inn følgende opplysninger:

4.1. Opplysninger vedrørende våre kunder

Opplysninger som du gir oss når du henvender deg til Vitus Reiser. Det kan f.eks. være for å bestille en reise hos oss (enten online via hjemmesiden, på telefon eller personlig i vår butikk), ved å besøke vår hjemmeside, bestille et reisekatalog, ved å være inne på vår profil på sosiale medier, ved å svare på et av våre spørreskjemaer eller ved å kontakte våre reisekonsulenter, herunder kontaktopplysninger (fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og evt. stilling), kjønn, fødselsdato, IP-nummer, personnummer (til bruk for visumsøknader m.v.), passnummer, bankopplysninger, betalingskortopplysninger, opplysninger som du gir oss i forhold til dine spesielle preferanser på reisen (f.eks. opplysninger om spesialkost, behov for spesiell assistanse i forbindelse med funksjonshemning eller annen sykdom mv.), helseopplysninger (f.eks. til bruk for behandlingsreiser), opplysninger om høyde, vekt, kles- og skostørrelse (til bruk for bestilling av utstyr på reiser der det er relevant), formålet med reisen, opplysning om hvilke språk du taler, statsborgerskap/nasjonalitet, medlemskap i våre samarbeidspartneres foreninger, kausjon (i forbindelse med f.eks. behandlingsreiser), opplysninger som du gir oss om dine preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, samt opplysninger som du gir oss hvis du kontakter oss med et spørsmål for å innberette et problem, eller når du for øvrig henvender deg til oss i forbindelse med ditt kundeforhold hos oss. De opplysningene som vi behandler og/eller oppbevarer, avhenger av formålet med din henvendelse (se også punkt 5 – Hva bruker vi dine personopplysninger til).

Vitus Reiser kan anvende personopplysninger fra andre kilder for å kunne gi deg en god kundeopplevelse eller på annen måte optimere vår relasjon. Det kan f.eks. være for å oppdatere dine adresseopplysninger (se også punkt 7 – Personopplysninger fra andre kilder).

Hvis du bestiller en reise på vegne av andre eller på annen måte videregir andres personopplysninger til Vitus Reiser, må du sikre deg at de har gitt deg lov til å videregi personopplysningene, og til at Vitus Reiser oppbevarer og behandler disse personopplysningene.

4.2. Opplysninger vedrørende våre leverandører og samarbeidspartnere

Opplysninger som du gir oss i forbindelse med inngåelse av en leveranse- eller samarbeidsavtale, herunder kontaktopplysninger (arbeid, jobbtittel, fornavn, mellomnavn, etternavn, adresse, telefonnummer og e-postadresse), opplysninger, som du gir oss om dine preferanser i forhold til markedsføring eller kommunikasjon, samt opplysninger som du gir oss hvis du kontakter oss med et spørsmål for å innberette et problem, eller når du for øvrig henvender deg til oss som ledd i vår samarbeid.

5. Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vitus Reiser behandler dine personopplysninger til å oppfylle de formålene som er anført nedenfor. Bemerk at ikke samtlige de angivne formålene, kategorier av opplysninger, mottakere av opplysninger eller typer av behandling av opplysninger gjelder for deg i alle tilfeller.

Vitus Reiser behandler utelukkende dine personopplysninger i det omfang det er nødvendig i forbindelse med ditt kunde-, leverandør- eller samarbeidsforhold (idet der i hvert enkelt tilfelle tas høyde for eventuelle interesser) eller i henhold til gjeldende rett.

5.1. Kundeadministrasjon

Vitus Reiser behandler dine personopplysninger i forbindelse med opprettelse og løpende administrasjon av ditt kundeforhold med Vitus Reiser som ledd i driften av vår virksomhet, herunder bestilling av reiser og levering av våre øvrige produkter (som f.eks. visumsøknader, reiseforsikringer m.v.), opprettholdelse av våre kunderegistre, fakturering, inkasso, markedsføring, statistikk m.v.

Med det formål å utvikle våre produkter og reisetilbud blir det utarbeidet statistikker og analyser til internt bruk i Vitus Reiser. Vitus Reiser videreselger ikke dine personopplysninger.

5.2. Administrasjon av leverandør- og samarbeidsforhold

Vitus Reiser behandler dine personopplysninger i forbindelse med administrasjon av leverandør- og/eller samarbeidsforhold hvor du er leverandør eller samarbeidspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbeidspartner som Vitus Reiser arbeider sammen med som ledd i driften av vår virksomhet.

5.3. Overholdelse av gjeldende lover og regler

Vitus Reiser behandler dine personopplysninger i forbindelse med overholdelse av lover og regler som Vitus Reiser er underlagt i forbindelse med driften av virksomheten, eller til å oppfylle forskjellige innberetnings- eller opplysningsforpliktelser i henhold til gjeldende lover og regler.

Vitus Reiser anvender ikke dine personopplysninger til å treffe avgjørelser som bare er basert på automatisk behandling, herunder profilering.

Vitus Reiser tilstreber å sikre at alle personopplysninger vi behandler, er korrekte og oppdaterte. Vi ber deg derfor om alltid å underrette oss om eventuelle endringer i dine personlige forhold (f.eks. endring av adresse, e-postadresse eller telefonnummer), slik at vi kan sikre at dine personopplysninger alltid er korrekte og ajourførte.

5.4. For å kunne levere markedsføring og tilpasset markedsføring til deg

Vi bruker dine personlige opplysninger til å kunne levere reiseinformasjon og markedsføring. For å gjøre dette kan vi anvende dine personopplysninger ved å se på dine tidligere kjøp, browservaner og søkeinnstillinger når du besøker vår hjemmeside og sosiale medier. Ut fra de personopplysningene du gir oss når du blant annet gir samtykke til nyhetsbrev, tilpasser vi dessuten vår markedsføring gjennom segmentering, så du kan få tilbud som er relevante for nettopp deg.

Hvis du ikke ønsker å motta markedsføring fra oss, kan du til enhver tid tilbakekalle ditt samtykke ved å benytte den linken som finnes i samtlige tilbud vi sender til deg via e-post, eller ved å kontakte oss via kontaktopplysningene under punkt 10. Det er selvfølgelig helt ut ditt eget valg, men hvis du gjør oppmerksom på at å du ikke ønsker å motta markedsføringsmateriale fra oss, vil du heller ikke motta informasjoner om gode tilbud, rabatter og reisekataloger.

Du kan lese mer om hvordan vi samler inn informasjon via din nettleser og cookies her.

Du vil fremdeles motta viktig informasjon fra oss som har sammenheng med kjøpet av din reise. Det kan f.eks. dreie seg om bekreftelser av bestillinger du har foretatt hos oss, informasjon om reiseplaner eller andre viktige informasjoner som er nødvendige for å gjennomføre reisen.

6. Juridisk grunnlag for behandling av dine personopplysninger

Vitus Reiser behandler som utgangspunkt opplysningene om deg på ett av følgende grunnlag:
(1) Ditt samtykke, (2) inngåelse eller oppfyllelse av din kontrakt med Vitus Reiser, (3) hensynet til Vitus Reisers legitime interesser, dvs. de formålene som er beskrevet ovenfor, (4) oppfyllelse av en rettslig forpliktelse som Vitus Reiser er pålagt, (5) beskyttelse av dine eller en annen fysisk persons vitale interesser, (6) behandlingen er nødvendig, for at et rettskrav kan fastlegges, gjøres gjeldende eller forsvares, og (7) behandlingen er nødvendig for å overholde Vitus Reisers eller dine arbeids-, sunnhets- og sosialrettslige forpliktelser som følger av nasjonal rett eller av EU-retten. Det kan dessuten være situasjoner der vi behandler dine personopplysninger av hensyn til en tredjeparts legitime interesser med hensyn til de formålene som er beskrevet ovenfor, med mindre hensynet til dine interesser veier tyngre.

7. Deling av personopplysninger

Vitus Reiser videregir bare opplysningene i det omfang det er nødvendig som ledd i driften av vår virksomhet, herunder for å kunne levere din reise samt de øvrige produktene du har kjøpt hos oss i forbindelse med den, kontakte deg med tilbud om evaluering av din reise, sende deg nyhetsbrev samt kataloger, tilpasse vår markedsføring samt utvikle våre IT-systemer og forbedre din brukeropplevelse.

Vitus Reiser videreselger ikke dine personopplysninger.

Vitus Reiser vil typisk videregi personopplysninger til følgende mottakere i forbindelse med bestilling av en reise og dermed relaterte produkter:

7.1. Globale Distribusjons Systemer (GDS)

Et GDS er et IT-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenestetilbydere, hovedsakelig flyselskaper, hoteller, bilutleiefirmaer og reisebyråer. Et GDS forbinder tjenester, priser og booking ved å konsolidere produkter på tvers av de tre reisesektorene, dvs. flyreservasjoner, hotellreservasjoner og bilutleie.

Vitus Reiser bruker følgende GDS-er som ledd i vår virksomhet: Amadeus.

7.2. Flyselskaper

Vitus Reiser videregir personopplysninger til flyselskaper i forbindelse med bestilling av din reise. Til bruk for bestilling av din flyreise vil vi typisk videregi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, kjønn, avreiselufthavn, destinasjon, dato og klokkeslett for ut- og hjemreise, billettnummer, spesielle ønsker i forbindelse med din reise, herunder ønsker om spesialmenyer under flyturen og evt. behov for spesiell assistanse på flyet eller i lufthavnen til det valgte flyselskapet.

I forbindelse med reise til spesielle destinasjoner kan vi dessuten videregi opplysninger om din fødselsdato og -år, nasjonalitet, bopelsland, passutstedelsesland, passutløpsdato og ditt passnummer til flyselskapet.

7.3. Hoteller

Vitus Reiser videregir personopplysninger til de hotellene du skal benytte på din reise. Til bruk for bestilling av dine hotellovernattinger vil vi typisk videregi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, kjønn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, værelseskategori, billettnummer, fødselsdato og -år, spesielle ønsker i forbindelse med din reise, herunder ønsker om spesialkost under hotelloppholdet og evt. behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med funksjonshemning eller sykdom.

7.4. Bilutleiefirmaer

Vitus Reiser videregir personopplysninger til bilutleiefirmaer hvis du skal ha et kjøretøy til rådighet under din reise. Til bruk for bestilling av din leiebil vil vi typisk videregi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, avhentingssted, leieperiode, kjøretøyskategori, spesielle ønsker i forbindelse med leien av kjøretøyet, herunder spesielle foranstaltninger i forbindelse med funksjonshemning eller sykdom, barneseter m.v.

7.5. Busselskaper

Vitus Reiser videregir personopplysninger til busselskaper hvis din reise er med buss som primær reiseform, eller du skal på bussreise som ledd i din reise (f.eks. i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner m.v). Til bruk for bestilling av din bussreise vil vi typisk videregi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, kjønn, telefonnummer, billettnummer, oppsamlingssted/avhentingssted, dato og tidspunkt for bussreisen, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med bussreisen, herunder ønsker om spesialmenyer under bussreisen og evt. behov for spesiell assistanse på grunn av funksjonshemning eller sykdom.

7.6. Rederier

Vitus Reiser videregir personopplysninger til rederier hvis din reise er med skip som primær reiseform, eller du skal på skipsreise som ledd i din reise (f.eks. i forbindelse med dagsturer til kjente turistattraksjoner, cruise m.v.). Til bruk for bestilling av din skipsreise vil vi typisk videregi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, kjønn, billettnummer, destinasjon, fødselsdato og -år, kjønn, reiserute, dato og tidspunkt for av- og hjemreise samt spesielle ønsker i forbindelse med skipsreisen, herunder ønsker om spesialmenyer under turen og evt. behov for spesial assistanse under turen som følge av funksjonshemning eller sykdom.

7.7. Bedbanks

En bedbank er et IT-nettverkssystem som eies eller drives av et firma som muliggjør transaksjoner mellom reisebransjens tjenestetilbydere, hovedsakelig hoteller og reisebyråer eller sluttkunden. Vitus Reiser kan videregi personopplysninger til bedbanks for å bestille de hotellene du skal benytte på din reise. Til bruk for bestilling av dine hotellovernattinger gjennom en bedbank vil vi typisk videregi opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, fødselsdato og -år, kjønn, destinasjon, dato for ankomst og avreise, værelseskategori, spesielle ønsker i forbindelse med din reise, herunder ønsker om spesialkost under hotelloppholdet og evt. behov for spesiell assistanse under hotelloppholdet i forbindelse med funksjonshemning eller sykdom.

7.8. Lokale agenter/lokale samarbeidspartnere

Hvis du som ledd i din reise skal bo på hotell eller skip, delta i utflukter eller har behov for transfer, kan Vitus Reiser videregi personopplysninger til lokale agenter/samarbeidspartnere. Den lokale agenten/samarbeidspartneren har til oppgave å arrangere den pågjeldende ytelsen, f.eks. opphold på hotell eller skip, utflukt eller transfer ved bestilling av de ønskede ytelsene hos lokale leverandører på destinasjonen. Til bruk for bestilling av dine utflukter, transfers m.v. videregir vi typisk opplysninger om fornavn, mellomnavn, etternavn, kjønn, telefonnummer, billettnummer, fødselsdato og -år, dato og tidspunkt for ankomst og/eller avreise, type av kjøretøy, destinasjon samt spesielle ønsker i forbindelse med transferen eller utflukten, herunder ønsker om spesialmenyer og evt. behov for spesialassistanse på grunn av funksjonshemning eller sykdom.

7.9. Forsikringsselskaper

Som ledd i bestillingen av din reise hos oss har du mulighet til også å kjøpe en reise- og/eller en avbestillingsforsikring. Hvis du ønsker å kjøpe en slik forsikring, vil vi videregi personopplysninger til forsikringsselskapet til bruk for deres inntegning av forsikringen hos dem. Til bruk for tegning av en reise- og/eller en avbestillingsforsikring videregir vi typisk opplysninger til forsikringsselskapet om fornavn, mellomnavn, etternavn, e-postadresse, billettnummer, destinasjon, dato for av- og hjemreise samt reisetype og den valgte forsikringstypen.
Vitus Reiser samarbeider med følgende forsikringsselskaper som ledd i vår virksomhet: Gouda Rejseforsikring.

7.10. Markedsføringspartnere

For å utvikle vår virksomhet og kunne gi deg mer målrettede informasjoner, tjenester og tilbud benytter vi oss av samarbeidspartnere som arbeider med informasjonsinnsamling, markedsanalyser, markedsundersøkelser og marketing. For å kunne styre vår virksomhet benytter vi oss av forskjellige IT-tjenester og IT-systemer. I noen av disse lagres og behandles personopplysningene. I de systemene som er installert lokalt hos oss, behandles opplysningene kun av vårt personale. For de tjenester som er installert hos våre leverandører, eller som består av en ”sky-tjeneste”, overfører vi personopplysninger til leverandøren, men data behandles av Vitus Reiser. Hvis vi overfører personopplysninger til en markedsføringspartner, vil det alltid skje på bakgrunn av et formål og av lovpliktige avtaler. Vi vil understreke at vi ikke videreselger dine personlige opplysninger.

7.11. Spesielt ved tilbud på samlede grupper

Vitus Reiser kan lage et tilbud på en reise til samlede grupper på minimum 25—35 personer (avhengig av reiseform). Det kan være/er i den forbindelse nødvendig å oppbevare, behandle, videregi og bevare persondata.
Hvis du ønsker tilbud/bestiller en reise på vegne av andre eller på annen måte videregir andres personopplysninger til Vitus Reiser, må du sikre deg at de har gitt deg lov til å videregi personopplysningene og til at Vitus Reiser oppbevarer og behandler disse personopplysningene.

7.12. Spesielt ved kjøp av reiser gjennom en salgsagent

For å kunne yte deg den best mulige service i ditt nærmiljø er det mulig å bestille en reise med Vitus Reiser gjennom en lokal salgsagent. Her gjør vi oppmerksom på at du avgir dine personlige opplysninger til den lokale salgsagenten og derfor bør lese salgsagentens privatlivspolitikk. Siden Vitus Reiser er teknisk arrangør av reisen, avgir du samtidig dine personopplysninger til Vitus Reiser, og du er dermed også omfattet av vår privatlivspolitikk.

7.13. Andre (tilsyns-)myndigheter

Det kan være et krav fra myndigheter i andre land at de får opplysninger om og behandler persondata for at du skal kunne reise i/til det pågjeldende landet/destinasjonen. Det kan f.eks. være passkontroll eller visum for å reise til landet. Vitus Reiser bruker i noen tilfeller et visumbyrå som kan hjelpe deg med å få visum, hvis det kreves på din reise. I disse tilfellene vil du alltid motta tydelig skriftlig informasjon om fremgangsmåte, samt om hvilke personopplysninger som er nødvendige for at Vitus Reiser på dine vegne kan søke om visum. I mange tilfeller krever en visumsøknad en kopi av billedsiden i passet ditt. Vi gjør derfor oppmerksom på at du ved visumsøknader ofte vil måtte utlevere ditt personnummer, siden det fremgår av ditt pass.

7.14. Øvrige samarbeidspartnere

Vitus Reiser kan dessuten videregi og/eller overlate dine personopplysninger til andre leverandører og/eller servicetilbydere i forbindelse med den alminnelige driften av vår virksomhet, f.eks. i forbindelse med ekstern administrasjon av våre IT-systemer, analyseoppgaver, markedsføringsoppgaver, inkasso, kredittvurdering, revisjon, juridisk bistand m.v.

Vitus Reiser tilstreber å begrense videregivelse av personopplysninger i personidentifiserbart format i videst mulig omfang for derved å begrense de tilfellene der det videregis opplysninger som kan henføres til deg personlig.

Vitus Reiser videregir ikke dine personopplysninger med mindre dette er nødvendig for å kunne utføre vår virksomhet eller oppfylle dine behov.

Vitus Reiser videreselger ikke dine personopplysninger.

7. 15. Personopplysninger fra andre kilder

Vi kan også anvende personopplysninger fra andre kilder. For å holde dine personopplysninger korrekte og oppdaterte, kan vi samle inn supplerende og oppdaterte opplysninger, som f.eks. adresser, fra private eller offentlige registre.

Ditt forsikringsselskap, dets assurandører og legefaglige personale kan utveksle personopplysninger og spesielle kategorier av personopplysninger med oss i situasjoner der vi/de skal handle på dine vegne eller av hensyn til andre kunder eller i en nødssituasjon.

Hvis du logger inn med adgangskode på sosiale nettverk og andre steder for å få adgang til våre profiler på f.eks. Facebook, Google, Instagram og Trustpilot, aksepterer du å dele dine brukeropplysninger med oss. Det kan være ditt navn, din e-postadresse, din fødselsdato, ditt kjønn, din plassering og andre opplysninger som du velger å dele med oss. Vær oppmerksom på at det på vår hjemmeside er linker til andre hjemmesider som kan ha en annen privatlivspolitikk enn Vitus Reiser. Sett deg alltid inn i den pågjeldende hjemmesidens privatlivspolitikk før du oppgir personopplysninger. Det gjelder også hvis du besøker Vitus Reisers profil på sosiale medier.

8. Internasjonale overføringer av dine personopplysninger

Grunnet naturen av Vitus Reisers virksomhet vil dine personopplysninger kunne overføres til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos oss. For å kunne levere våre ytelser til deg er vi nødt til i visse tilfeller å anvende samarbeidspartnere og leverandører utenfor EU/EØS.

Uten muligheten til å overføre dine opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS vil Vitus Reiser være ute av stand til å levere den ønskede reisen til deg. Dette gjelder hvis bestilling av din reise forutsetter at det blir overført opplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, f.eks. for å kunne booke flyreise, hoteller m.v. på din reisedestinasjon. Det betyr f.eks. at hvis du bestiller en reise til et land utenfor EU/EØS-området, vil dine personopplysninger bli overført til et land utenfor EU/EØS-området – ellers kan reisen din ikke gjennomføres.

Databeskyttelseslovgivningen i disse landene kan være lempeligere enn den er i Norge og i det øvrige EU/EØS, siden det i størstedelen av tilfellene vil være tale om land der EU-Kommisjonen har vurdert at databeskyttelsesnivået ikke er på høyde med databeskyttelsesnivået innenfor EU/EØS.

I tilfeller der det er praktisk mulig for oss, vil overføring av dine personopplysninger skje på bakgrunn av de standardoverføringskontraktene som er utarbeidet av EU-Kommisjonen med spesiell tanke på dette formålet. For så vidt angår overføringer til USA, vil disse så vidt mulig skje på bakgrunn av Privacy Shield. Privacy Shield er en avtale mellom EU og USA som blant annet fastsetter et sterkt sett av databeskyttelsesregler og sikkerhetsforanstaltninger som de amerikanske virksomheter som tilslutter seg ordningen, er forpliktet til å overholde når de behandler personopplysninger.

I visse tilfeller vil det imidlertid ikke være praktisk mulig for Vitus Reiser å inngå en standardoverføringskontrakt eller anvende Privacy Shield som juridisk overføringsgrunnlag. I slike tilfeller vil overføringen av opplysningene skje med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikkel 49, 1 (b), siden overføringen av dine personopplysninger til det pågjeldende landet er nødvendig av hensyn til oppfyllelse av kontrakten mellom deg og Vitus Reiser (bestillingen av din reise) eller av hensyn til gjennomføringen av foranstaltninger som treffes på din anmodning forut for inngåelsen av en slik kontrakt (f.eks. som nevnt i avsnitt 7 om tilbud til samlede grupper).

Det er derfor viktig at du er oppmerksom på at overføring av dine personopplysninger til land utenfor EU/EØS i forbindelse med bestilling av en reise hos Vitus Reiser betyr at dine personopplysninger ikke vil nyte den samme beskyttelse som etter danske eller EU-rettslige regler.

Det er i forbindelse med overføringen av opplysningene en nærliggende risiko for at der i det pågjeldende landet ikke er klare, presise og tilgjengelige regler om myndighetenes adgang til bruk av dine personopplysninger; at der ikke er regler om at landets myndigheters adgang til dine opplysninger skal være nødvendig og proporsjonal; at landet ikke har en uavhengig og effektiv tilsynsmyndighet, samt at landet ikke har tilgjengelige og effektive rettsmidler for de registrerte.

Hvis du ikke ønsker at Vitus Reiser i forbindelse med bestilling av din(e) reise(r) sender dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS, bes du opplyse oss om det senest i forbindelse med bestillingen av din reise. Dette vil imidlertid medføre at vi må avvise ditt kjøp, ettersom vi ikke kan levere og gjennomføre din reise til et land utenfor EU/EØS hvis vi ikke får videregi dine opplysninger til land utenfor EU/EØS.

Vitus Reiser videregir ikke i noe tilfelle dine personopplysninger til mottakere utenfor EU/EØS uten å anvende Privacy Shield, med mindre dette er nødvendig for å kunne utføre vår virksomhet og oppfylle dine behov ved f.eks. å levere den ønskede reisen til deg.

9. Dataintegritet og -sikkerhet

Personopplysninger oppbevares ikke lenger enn nødvendig for å oppfylle det formålet de er innsamlet for, med mindre oppbevaringen er nødvendig for å oppfylle nasjonale lovkrav, herunder lovpliktige oppbevaringsperioder i forbindelse med bokføring m.v.

Det er Vitus Reisers politikk å beskytte personopplysninger ved å treffe tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetsforanstaltninger. Når der ikke lenger er behov for dine personopplysninger, vil vi sikre at de slettes eller anonymiseres på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

10. Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å gjøre dine rettigheter etter den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivning gjeldende. Du kan blant annet anmode om innsikt i de personopplysningene som Vitus Reiser er i besittelse av, samt gjøre innsigelse mot behandlingen av opplysningene, herunder gjøre innsigelse mot automatiserte avgjørelser og profilering eller mot anvendelse av dine personopplysninger til direkte markedsføring. Ennvidere kan du anmode om beriktigelse eller sletting av eventuelle ukorrekte opplysninger om deg selv, tilbaketrekke et samtykke til behandling av dine personopplysninger samt gjøre din rett til dataportabilitet gjeldende.

Du har til enhver tid mulighet til å få slettet dine personopplysninger med den virkning at Vitus Reiser deretter ikke vil kunne behandle dine personopplysninger. Slettingen berører ikke lovligheten av den behandling av dine personopplysninger som har skjedd forut for henvendelsen om sletting. Vær oppmerksom på at du ikke kan reise med Vitus Reiser hvis vi ikke får behandle og oppbevare og videregi dine personopplysninger.

Hvis du ønsker å gjøre én eller flere av dine rettigheter gjeldende, bes du kontakte oss skriftlig. Din henvendelse skal som minimum inneholde ditt fulle navn og din adresse, og gjerne ditt telefonnummer og din e-postadresse:

Du kan sende din henvendelse til Vitus Reiser på:
epost: info@vitusreiser.no

Eller ved å sende et brev til:
Vitus Reiser
Bildøyvegen 11 A
5353 Straume

Din anmodning vil bli behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gjeldende databeskyttelseslovgivning.

Klage over Vitus Reisers behandling av dine personopplysninger kan skje til:
Datatilsynet
Tollbugata 3
0152 Oslo
E-post: postkasse@datatilsynet.no

11. Oppdateringer

Vitus Reiser evaluerer og oppdaterer løpende denne privatlivspolitikken. Du bør derfor regelmessig sjekke denne privatlivspolitikken for eventuelle endringer som kan ha betydning for vår behandling av dine personopplysninger.

Senest oppdatert 31. juli 2018.