Fakta om Kroatia

Kroatia ligger i det sentrale Europa og var tidligere en del av Jugoslavia, men ble selvstendig etter løsrivelsen sammen med Slovenia i 1991. Kroatia omfatter den dalmatiske kyst, øyene i Adriaterhavet og Slavonia, og en del av den nordlige lavsletten i det tidligere Jugoslavia. Kroatia grenser til Slovenia og Ungarn i nord, til Bosnia-Hercegovina og Montenegro i sør, Adriaterhavet i vest og Serbia i øst. Naturen er svært varierende med alt fra flat mark i nord, til høye fjell i vest. Kroatia ble medlem av EU i 2013.

Hovedstad: Zagreb
Største by: Zagreb
Innbyggertall: Ca. 4,3 millioner
Språk: Kroatisk
Areal: 56.542 km2
Tidsforskjell: Ingen
Valuta: Euro